DELSEGER I KOMMUNSTYRELSEN! | Sverigedemokraterna i Åstorp

DELSEGER I KOMMUNSTYRELSEN!

Igår på kommunstyrelsens så var ärendet om ett eventuellt samgående med Räddningstjänst nordväst.
Ett samgående skulle i längden innebära att brandstationen i vår kommun läggs ner och delas på något annat ställe med Klippan, Örkelljunga och Perstorp. Detta anser vi skulle vara förödande för tryggheten för kommunens invånare.

Men igår på kommunstyrelsen så fick vi med oss både Centerpartiet och Moderaterna på vårt avslagsyrkande vilket gjorde att vårt yrkande fick majoritet!

Nästa steg blir kommunfullmäktige och förhoppningsvis så vinner vårt avslagsyrkande även där, så att kommunens invånare fortfarande kan ha en brandstation som ligger nära till hands för service och trygghet!