Blågult Arbetarperspektiv | Sverigedemokraterna i Åstorp

Blågult Arbetarperspektiv

Den svenska modellen anno 1938, med samförstånd mellan arbetare och arbetsgivare som kärna har tjänat oss väl under många år. Men hur ser egentligen dess framtid ut? Har den någon framtid alls? Man hör jämt och ständigt partier ur båda blocken säga att man bör ”låta parterna lösa problemet”, till skillnad ifrån att lagstifta då alltså. Men hur har det egentligen sett ut de sista åren? När moderaterna tog makten slog man omedelbart mot arbetarsidan genom införandet av, ursäkta språket, sattyget ”allmän visstidsanställning.” Men det största och mest förödande angreppet mot de svenska arbetarna har ej kommit via manipulerande med de arbetsrättsliga lagarna. Ej heller har det kommit endast från moderat/liberalt håll. Hand i hand har båda de traditionella blocken skapat och entusiastiskt hållit vid liv ett massivt och okontrollerat inflöde av okvalificerade arbetslösa till Sverige. Man har ”över blockgränserna” skapat en arbetsgivarens marknad, med ständigt ökande arbetslöshet, otrygghet och minskad framtidstro bland landets arbetare.

Hur kan en sådan situation skapa sammanhållning i en nation? Hur kan den svenska modellen ha en framtid när den frodiga mylla den en gång växte ur förvandlats till en vindpinad öken?

Av Henrik Fridlund