Beslut om återvinning överklagat | Sverigedemokraterna i Åstorp

Beslut om återvinning överklagat

Moderaten Pontus Pålsson har överklagat kommunstyrelsens beslut att

skriva avtal med FTI (Förpacknings-tidningsinsamlingen) om att behålla

återvinningsstationer i Åstorp, Hyllinge och Kvidinge. Detta tycker vi är

fel, även om vi yrkade på fler stationer i kommunstyrelsen men fick inget

gehör för det. Det viktigaste för kommuninvånarna är att stationerna

kommer på plats.

Peter Lindberg

Ord ledamot Bygg och Miljö