Åstorps äldreboende | Sverigedemokraterna i Åstorp

Åstorps äldreboende

Kommunens äldreboende får låga betyg

De äldre på kommunens vård och omsorgsboende är mindre nöjda än

 äldre i övriga landet visar socialstyrelsens och SKLs öppna jämförelse.

Läs mer:

http://hd.se/astorp/2013/01/28/kommunens-aldreboenden-far-laga/

Så var Åstorps resultat.

Läs mer:

http://hd.se/astorp/2013/01/28/sa-var-astorps-resultat/