Sverigedemokraterna i Åstorp

Några kommentarer till

kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2013

 

Det blev ett långt sammanträde. Men det brukar det bli, när årsredovisningen skall diskuteras. Tyvärr blev det inga frågor från allmänheten i år. Conny Prisell begärde visserligen ordet, men han var oförsynt nog att fråga varför det inte funnits årsredovisningar tillgängliga på medborgarkontoret. Han hade frågat efter dem vid flera tillfällen och med några dagars mellanrum utan resultat. Då fick han från presidiet veta, att han mycket väl kunde ha beställt ett exemplar av årsredovisningen. Då gick plötsligt ett klart skinande ljus upp för herr ordfö­randen: Conny Prisell tillhörde inte allmänheten – han var ju ersättare i socialnämnden – och fick därför inte ställa några frågor . Emellertid tillhörde han inte heller fullmäktige och fick således inte komma till tals när det var fullmäktiges tur att diskutera årsredovisningen.

 

Ett par intressanta frågor dyker upp. Varför fanns inte årsredovisningen tillgänglig för allmänheten? Kan verkligen 8 kap. 19 § i kommunallagen vara helt okänd för fullmäktiges presidium?

 

En annan intressant fråga i samband med årsredovisningen är, att presidiet helat tycks ha nonchalerat 5 kap. 18 §. Denna paragraf  bestämmer i vilken ordning fullmäktige skal behandla ansvarsfrihet och diskussionen om årsredovisningen.  

 

Har besluten tillkommit i laga i ordning?

bli_medlemSD 2014