Sverigevänner | Sverigedemokraterna i Åstorp

Sverigevänner

Sverigevänner, valet 2018 kan endast beskrivas som något otroligt och utöver det vanliga. Den energi, glädje, gemenskap, bemötandet av kommuninvånare och engagemang var en stor motivation för oss Sverigedemokrater, parallellt med det enorma behov av en förändring. På riktigt!

 

Under både valrörelsen samt efter valet var det följdriktig för oss att samtala med moderaterna (M) i Åstorp. SD har alltid varit tydliga att vi kan samtala med samtliga parter och vi sträckte ut en hand till flera partier. Det bjöds in till samtal och valresultatet resulterade i 9 mandat till SD och 6 till M. Följande resultat innebar att vi tillsammans inte hade en egen majoritet och behövde ett mandat till. De tillfälliga koalitionerna var S, C och KD med sina 13 mandat och V med ett. Glädjande finns det likheter mellan oss och M men, givetvis, även påtagliga skillnader. Under samtalens gång nämndes det, vid upprepade tillfällen, att för att vi skulle få en möjlighet till majoritet behövdes en plats skänkas till liberalerna (L) i kommunstyrelsen. SD´s KF-grupp beslutade tidigt att med liberalernas Sverigefientliga politik kan SD inte ingå i ett sådant samarbete och av den orsaken lämnade SD detta besked tidigt i samtalen med M. Emellertid beräknades tyvärr inte detta beslut in hos M, under samtalen, och fortsatte på en väldigt snarlik linje. Analogt med detta skulle det inte finnas en garant för oss att besitta en majoritet med Sverigevänliga och konservativa värderingar. Att SD skulle besitta några ordförandeposter tillsammans med M och L men inte ha en majoritet och en hundraprocentig säkerhet att vår Sverigevänliga politik skulle få gehör, resulterade i att vi inte kan ingå i ett sådant samarbete. Detta blev KF-gruppens beslut och som presenterades till M och detta möte blev ganska ansträngt men avslutades i relativ god anda. Sverigedemokraterna var tydliga med att där vi delar samma uppfattning har vi inga större problem att bifalla.

 

Det tog inte lång tid efter samtalen som markanta händelser samt avhopp inträffade och den politiska kartan ritades om. Kristdemokraterna (KD) lämnade koalitionen med S och C för att bilda Åstorps Alliansen med M och L. Vi i Sverigedemokraterna sträckte därmed snabbt ut en hand igen till både M och KD i försök att bilda en konservativ majoritet i Åstorps kommun. Tyvärr fick SD, igen, nobben och svaret att KD inte kan samarbeta med oss. Resultatet blev därmed att kommunen nu har tre block och att Åstorps Alliansen valde att gå i opposition och säkra ett fortsatt socialistiskt styre. De tre block är idag ett socialistiskt block med socialdemokraterna, centern och vänstern, Åstorps Alliansen och Sverigedemokraterna. Då Åstorps Alliansen besitter lika många mandat som SD utmanade de oss på flera ordförandeposter. Det första kommunfullmäktigesammanträdet resulterade i en variant av en Decemberöverenskommelsen 2.0 där Åstorps Alliansen fick ett tillräckligt stort stöd för att frånta oss 2:e vice ordförandeposten i KF-presidium samt oppositionrådsposten. Av orsaken att de fick aktivt stöd ifrån socialistblocket och kunde därmed isolera SD ifrån allt inflytande. På det första kommunfullmäktige tog det inte lång tid innan L presenterade en motion där de önskar att bygga nya lägenheter för endast våra nyanlända för så kallad ökad integration… Kommer moderaterna och KD att lämna sina konservativa värderingar och träda åt vänster, till liberalismen för att rädda deras nya allians?

 

I samråd och parallellt med samtliga händelser ovan har Sverigedemokraterna samtalat med olika parter, vänt och vridit på samtliga möjligheter för att få en förändring. På riktigt. Med facit i hand står det klart att det endast finns en riktig konservativ och Sverigevänlig opposition i form av SD i Åstorps kommun!

 

Sverigevänner, med Ert stöd har vi nu intagit en extremt stark position som både den riktiga oppositionen och som en absolut vågmästare! Inget kan passera oss om inte denna så kallade Decemberöverenskommelse 2.0 gör upp politiken dessförinnan. Tyvärr kan man endast konstatera att kommunens invånare blir blåsta då det är valresultatets förlorare som kämpar om makten!

 

Av den orsaken kommer Sverigedemokraterna axla det ansvar som 31% av kommunens invånare har givit oss och vi är INTE skyldiga något eller några partier något.

Vår skyldighet ligger hos våra väljare och att driva en Sverigevänlig politik!

Sverigedemokraterna i Åstorp