Svar på Reino Perssons insändare ”Samarbete i oppositionen” | Sverigedemokraterna i Åstorp

Svar på Reino Perssons insändare ”Samarbete i oppositionen”

Svar på Reino Perssons insändare ”Samarbete i oppositionen”

Reino Persson intresse för SD är uppseendeväckande. Han har inte begripit att oppositionens uppgift är bl.a. att företräda de per­soner, som inte valde S, C, KD eller MP.

SD:s politik är konsekvent: vi stöder bara förslag, som vi anser vara bra för kommunens invånare – detta oavsett varifrån förslagen kommer, alltså även från S med uppköpta lydpartier. Vi stöder ofta återremisser på grund av undermåligt beslutsunder­lag från kommunledningen.

Vi vänder oss med skärpa mot kommunledningens sätt att sköta investeringar såsom Kamelryggen, Kärreberga avlopp och Kvidinge järnvägsstation och som har kostat skattebetalarna tiotals mil­jo­ner mer än beräknat. Kommer rättsvårdan­de myndigheter att behöva ingripa?

Ett företag har gratis fått lägga miljöfarliga massor på kommu­nens mark och nu tvingas vi ta bort dem: kostnad ca 18 milj. kr.

Det är på sin plats att ryta till som den gamle socialdemokratiske riksdags­mannen Fabian Månsson gjorde i andra kammaren 1921: ”Vet hut, vet sjudub­belt hut!”.

Till slut, bäste Reino Persson, varför denna vånda och oro, som tar sig uttryck i ständigt gnäll över Sverigedemokraternas existens?

Att bara hata SD i stället för att se över er egen politik kan omöjligt vara lösningen på socialdemokraternas problem.

 

Tony Wiklander (SD)              Eddie Ek (SD)                  Rolf Ottosson (SD)

Riksdagsman                                  Oppositionsråd                       Ers. kommunfullmäktige