| Sverigedemokraterna i Åstorp

Öppet brev 

till kommunalrådet Ronny Sandberg

gällande kvinnosyn och av läkare framförd risk för TBC-smitta på hemmet för ensamkommande flyktingbarn.

 

I en artikel i Helsingborgs Dagblad om att Edina Nexelius avskedats för att hon var gravid framkom även, att det fanns risk att hon skulle kunna bli smittad av tuberkulos. Jag citerar följande ur denna artikel:

”Det är ingen tvekan. Integrationschefen Azad Jonczyk har vid fyra olika tillfällen varnat mig att jag absolut inte får bli gravid under de närmaste två åren, säger Edina Nexelius.

Det var när det uppstod risk för TBC-smitta i boendet som hon berättade för Azad Jonczyk om sin graviditet. Hon visade dessutom upp ett läkarintyg där det stod att hon inte skulle vistas i boendet så länge smittan pågick

– Han brydde sig inte alls och ville inte ens titta på det. Han sa att det är så liten smittorisk och att det inte är någon fara. Så jag tvingades att vara på jobbet trots läkarintyget.

Två dagar senare blev hon inkallad till ett möte med Azad Jonczyk och personalchef Ola Falck där hon fick sparken.”

 

Så vitt jag kunnat finna, tog varken integrationschefen Azad Jonczyk eller personalchef Ola Falck någon notis om den medicinska situationen, utan orsaken till uppsägningen var enbart Edina Nexelius graviditet. Som försvar för kommunledningens handlande kan därför inte tuberkulosris­ken komma i fråga, dvs. att uppsägningen skulle vara ett sätt att skydda Edina Nexelius.

Varför nonchalerade såväl integrationschef som personalchef risken för att de anställda på flyktinghemmet och barn och anställda i förskolan, som gränsar direkt till flyktinghemmet, skulle kunna bli smittade av tuberkulos?

Jag utgår från, att integrationschefen redan vid flyktingbarnens ankomst såg till, att barnen undersöktes. Hur ser den bedömningen ut?

Jag utgår också från, att kommunalrådet omedelbart informerades om tuberkulosrisken och vilka åtgärder vidtog då kommunalrådet?

Hur kunde kommunalrådet tillstyrka att Edina Nexelius blev uppsagd på grund av hennes graviditet? Jag utgår från att kommunalrådet håller sig informerad om vad som händer inom kommunen, inte minst med tanke på tidigare diskussioner i pressen om händelser av likartad karaktär.

Står kommunalrådet bakom integrationschefens och personalchefens handläggande av fallet Edina Nexelius samt kommunchefens uttalande i Helsingborgs Dagblad den 17 juli 2013?

Hur är kommunens syn på kvinnors rätt i arbetslivet?

Jag förväntar mig ett snabbt svar från kommunalrådet Ronny Sandberg.

 

Åstorp den 19 juli 2013

 

Rolf Ottosson

Bjärshögsgatan 86

265 37 Åstorp

header-Grafisk-profil