Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Kort summering av kommunstyrelsen

  Av peter.lindberg den 15 augusti, 2016
  0

  Kort summering av kommunstyrelsen

  I onsdags den 10 augusti så började det politiska livet i kommunen efter sommaruppehållet.

  Förutom information om projektet makadammen, där det gamla stenbrottet skall bli ett rekreationsområde med möjligheter för bad, klättring och andra sportaktiviteter, vilket vi i Sverigedemokraterna välkomnar. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sportarena-i-astorps-stenbrott

  Något annat som noterades under kvällen och som vi i Sverigedemokraterna ser allvarligt på är den fordran som kommunen har mot Migrationsverket på 44 miljoner kronor. Kommunens likviditet är alltså negativ tack vare att den statliga myndigheten inte betalar ut de pengar som man är skyldig kommunen. (Och tänk att det fortfarande finns människor som påstår att flyktingmottagandet är en vinstaffär)

  Andra ärenden som diskuterades under kvällen var utbyggnad av verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten i Maglaby och Högalid samt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

  Utbyggnaden av avlopp på landsbygden ser vi i Sverigedemokraterna positivt på, för dels så kommer det krävas på grund av de miljöaspekter det finns eftersom områdena ligger på vattentäkter, men det möjliggör även utbyggnad av fiber på landsbygden.

  Ett flertal av de som bor i området är positiva till att få kommunalt avlopp, det som däremot oroar de boende mest är den särtaxan som senare kommer att beslutas om, men det kommer vi till i ett senare sammanhang.

  Det andra ärendet om Hälso- och sjukvårdsavtalet i Skåne är något som också vi ser positivt på eftersom det kommer innebära en mer högkvalitativ vård i hemmet för de äldre som är i behov av det. Vilket innebär att man som vårdtagare inte behöver åka in och ut från sjukhuset stup i kvarten, medan man nu kommer få vården i hemmet.

  Det innebär ju samtidigt att kostnaderna kommer att öka från kommunen och ingen har i dagsläget lyckats att räkna ut exakta kostnader och när dessa kostnader kommer att inträffa, men vi från Sverigedemokraternas sida är beredda att ta en extra kostnad eftersom att det kommer ge de personer som byggt upp vårt land en bättre vård på äldre dagar.

 • Gruppmöte 16-08-07

  Av peter.lindberg den 8 augusti, 2016
  0
  Gruppmöte SD 16-08-07

  Gruppmöte SD 16-08-07

   

  Då var semestern slut och den politiska vardagen tar fart igen. Söndagen den 7/8 drog det igång med gruppmöte för Sverigedemokraterna i Åstorp på Kulturhuset Björnen. Extra roligt var att vår eminenta riksdagsman Tony Wiklander hade möjlighet att delta.

   

  Ärendena som avhandlades var Kommunstyrelsen arbetsutskott samt kommunstyrelsens sammanträde som sker på onsdag den 10/8. Övrig information var även att SD lockar då ett antal namn hört av sig och vill gärna engagera sig i det politiska livet, härligt.

   

  Så nu önskar vi alla våra duktiga nämndsledamöter lycka till inför höstens politiska drabbningar.

  astorp

 • Vår politik del 5

  Av peter.lindberg den 1 augusti, 2016
  0

  vår-politik

  Invandringspolitik

  Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Invandring ska inte användas som ett substitut till riktig flyktinghjälp. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

  • Stoppa massinvandringen
  • Fokus på gemenskap och nej till mångkulturalism
  • Gästarbetarsystem inom specialist- och bristyrken
  • Använd temporära uppehållstillstånd istället för permanenta
  • Försörjningskrav för att ta in anhöriga
  • Ett generöst återvandringsbidrag

  Läs mer: https://sd.se/var-politik/invandringspolitik/

 • C-H Hermansson har gått ur tiden

  Av peter.lindberg den 27 juli, 2016
  0
  Sverigesradio.se

  Sverigesradio.se

  Den tidigare kommunistledaren C-H Hermansson har gått ur tiden. En förespråkare för ”den moderna, självständiga och demokratiska vänstern”, säger nuvarande vänsterledaren Jonas Sjöstedt. Vi har naturligtvis rätt att minnas människor och historiska skeenden utifrån eget synfält. Den friheten tänkte jag nu också ta mig.

  Vänsterpartiet stammar direkt från det stalinistiska Sveriges kommunistiska parti. Det är samma parti som försvarade 1930-talets Moskvarättegångar, femårsplanerna, Sovjetunionens anfall mot Finland samt ockupationen av Baltikum, Central- och Östeuropa.

  Det sades om Hilding Hagberg, Hermanssons företrädare som partiledare, att han fällde upp paraplyet när det regnade i Moskva. Faktum är att det tog lång tid för partiet att frigöra sig från kommunistregimen i Sovjet. De ”speciella relationerna” upphörde de facto inte förrän Sovjetunionen självt upphörde att existera.

  Mitt i detta partis 1900-talshistoria återfinns C-H Hermansson. En intellektuell person som, efter att ha gått den långa vägen genom partiet också blev den som startade frigörelseprocessen från Sovjetunionen. Som dock ”inte lyckades att till fullo realisera sitt projekt”. Så ser den ena sidan av myntet ut. Om denna får andra vittna.

  En annan sida av myntet vittnar om en delvis annan politisk gärning.

  Där återfinns en hyllning till Stalin, efter dennes död 1953: ”Stalins storhet, universalitet som lärare är en fråga om både form och innehåll. Den avhänger av hans ställning som den störste marxisten i vår tid. Att på ett för massorna förståeligt sätt ha förmått framställa marxismens teori, denna den mänskliga utvecklingens ädelsten, det är Stalins storhet som klassens främste ledare.”

  Samme Hermansson gick med i Sveriges kommunistiska parti 1941. Det parti han valde att gå med i hade då just solidariserat sig med Sovjetunionens pakt med det nationalsocialistiska Tyskland. Det stödde den så kallade Molotov-Ribbentroppakten som förseglade Estlands, Lettlands, Litauens och Polens öden samt öppnade portarna till det andra världskriget. Det hade gått till angrepp mot frihetsrörelserna i Norge och Danmark.

  1946 kom Hermansson med i partiets centralkommitté. Det året likviderades de demokratiska oppositionsledarna i Polen.

  Hermansson satt i partiets arbetsutskott 1956 när det stödde den sovjetiska inmarschen i Ungern. I partitidningen Ny Dag kallade han opinionen för ett fritt Ungern för ”en samvetslös och av blodsdoften berusad hejarklack”. Det var för övrigt samma tidning som hetsade mot de baltiska flyktingarna som sökt sig till Sverige med ord som ”baltfascister”, ”pestråttor” och ”svartabörshajar”.

  1959, då Sovjets diktator Nikita Chrustjev inställde sitt Sverigebesök, krävde Ny Dag, där Hermansson nu avancerat till chefredaktör, ingripande mot Sveriges Radio för att de låtit ”baltiska element” framträda i etern. Bygget av Berlinmuren 1961 försvarades också av Hermanssons Ny Dag.

  Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien då? Ja, där gjorde partiet ett försök att diskutera vad som var rätt och fel. Det var dock högst kortvarigt. Efter att tidigare partiledaren Hagberg satt ned foten och propåer om att det måste vara någon djävla ordning i ett kommunistparti kommit från Moskva (en skarp protest från det sovjetiska kommunistpartiets (SUKP) centralkommitté) blev det locket på.

  På årsdagen av ockupationen ett år senare skrev Ny Dag på ­ledarplats: ”Det är inte säkert att man gör Tjeckoslovakiens folk någon större tjänst genom att i tid och otid påminna om dessa dystra ting.”

  Så här skulle det gå att fortsätta. Från förtrycket på Kuba, Kinas ockupation av Tibet, Sovjetunionens angrepp på Afghanistan, Solidaritetsrörelsen i Polen, Berlinmurens fall till Den sjungande revolutionen i de baltiska länderna. Det löper en röd tråd genom partiets moderna historia som knappast inger något förtroende ifråga om att stå upp för värderingar om ”modernitet”, ”självständighet” eller ”demokrati”.

  Om detta må vi också berätta. Annars gör vi vare sig historien eller framtiden en välgärning. Än mindre lär vi av tidigare politiska företrädares livsgärningar. Oaktat vi delar deras värderingar eller ej.

   

  Text: Kristoffer Tamsons

 • Vila i frid Thorbjörn Fälldin

  Av peter.lindberg den 24 juli, 2016
  0
  Foto: Jan Delden

  Foto: Jan Delden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thorbjörn Fälldin, född 24 april 1926 i Västby i Högsjö socken (i nuvarande Härnösands kommun) i Ångermanland, död23 juli 2016 i Ås, Högsjö distrikt, var en svensk lantbrukare och politiker (centerpartist) som var Sveriges statsminister 1976–1978 och 1979–1982. Han var riksdagsledamot 1958–1964 och 1967–1985 samt Centerpartiets partiledare 1971–1985.

  I riksdagsvalet 1973 erhöll Thorbjörn Fälldin och Centerpartiet 25,1 procent av rösterna, en ökning med 5,19 procentenheter mot föregående riksdagsval. Vid valet till riksdag 1976 fick partiet 24,1 procent vilket möjliggjorde för Fälldin att bilda en borgerlig regeringskoalition. Thorbjörn Fälldin blev Sveriges första borgerliga statsminister sedan 1936 och bröt därmed socialdemokraternas40-åriga innehav av regeringsmakten och statsministerposten.