Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

 

Maria Gottschalk

Oppositionsråd (SD) i Åstorp

maria.gottschalk@sd.se

 • Inlämnad enkel fråga till KF på måndag

  Av peter.lindberg den 23 maj, 2018
  0

  E N K E L  F R Å G A

  Sverigedemokraterna i Åstorps kommunfullmäktige ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. En enkel fråga omkring polisens närvaro och kontakt med Åstorps kommuns medborgare.

  Åstorps kommun har ett mycket stort ansvar om våra medborgare inte känner sig trygga. Och ett stort ansvar för att ge dom den trygghet och en säkerhet som de förtjänar!

  Min enkla fråga blir: Hur har Åstorps kommun löst polisens närvaroproblem i Åstorp?

   

  Sverigedemokraterna i Åstorp                                                  Åstorp 2018-05-22

   

  ………………………………

  Peter Lindberg (SD)

   

 • Vandalisering på Åstorps bangolfsklubb

  Av peter.lindberg den 22 maj, 2018
  0

  Åstorps bangolfklubb har drivit sin verksamhet under många år, och det är med stor ledsamhet jag nu tar till mig att de utsatts för vandalisering…

  Bangolf, eller minigolf som många av oss benämner det, är ett nöje..en gemenskap..som jag ser ska fortsätta få finnas i vår kommun. Under min egen uppväxt har jag själv egna härliga minnen av alla dagar min pappa tog mig och min bror till golfen, tävling och nöje på samma gång..minnen som för alltid kommer vara med mig.

  Med tanke på att det krävs en större investering och underhåll för befintliga banor, samtidigt som frågan ang Kvidinge campings vara eller icke vara är högst aktuell, ser jag en möjlighet att hjälpa både föreningen samtidigt som jag tror på ett ökat allmänt användande, genom att placera 18 helt nya hål intill badet i Kvidinge. Det behöver inte vara svårare än så!!

  Maria Gottschalk (SD)

  Läs artikel från HD här.

 • Vårfest 26 maj!

  Av peter.lindberg den 14 maj, 2018
  0

  Sverigedemokraterna önskar er välkomna till vårfesten i Åstorps centrum lördagen den 26 maj klockan 10:00-15:00. Träffa våra politiker, representanter och medlemmar.
  Vårfesten arrangeras av Åstorps kommun, Åstorps handelsklubb och Eventgruppen.

  Välkomna!

 • Kyrkan

  Av peter.lindberg den 12 maj, 2018
  0

  Hyllinge småkyrka Foto: Peter Lindberg

  Hej Sverigevänner!

  Ett år har nästan passerat sedan kyrkovalet där vi Sverigedemokrater gjorde ett fantastiskt val tillsammans!
  Aldrig tidigare har Sverigedemokraterna kunnat påverka så mycket inom kyrkopolitiken som nu och det genomsyras glädjande på alla nivåer.

  Hemma i vårt pastorat dröjde det inte länge förrän den första stora krisen var ett faktum. Vår vackra kyrka i Hyllinge har under en längre tid haft en del olika problem och vid juletid visade det sig att problematiken inte längre kunde skjutas upp. Dessvärre blev beskedet på problemen en prislapp på ett hiskligt stort antal miljoner kronor och därmed blev Hyllinge kyrkas framtid osäker. Efter diskussioner bjöds stiftsingenjörer in för att undersöka kyrkan i Hyllinge. Resultatet blev oerhört glädjande då de nödvändiga åtgärderna hamnade under miljonbeloppet och därmed kunde Hyllinge kyrka räddas!

  Kyrkorådet har även varit sysselsatta med att inspektera nya planer för bland annat en ny minneslund, gravkvarter och en askgravlund i Västra Broby.

  Sverigevänner, det är väldigt glädjande att med Ert stöd få möjligheten att stå upp för en Kyrka för Tro och Tradition!

  Sverigedemokraterna Åstorp
  Anton Holmberg

 • Inlämnad interpellation

  Av peter.lindberg den 5 maj, 2018
  0

   

  Interpellation om hedersproblematik

   

  Till socialnämndens ordförande

  Debatten om hedersrelaterat våld och förtryck har tilltagit i Sverige under de senaste åren, i spåren av den höga invandringen från länder där sådan problematik är utbredd.

  Mitt eget parti har flitigt lyft de här frågorna i bl.a. riksdagen, men även många politiskt oberoende debattörer, och i ärlighetens namn ibland även företrädare för andra partier, har lyft frågan.

  Vi tycker frågan om hedersproblematik är för allvarlig för att enbart handla om partipolitik, och hade önskat en bred samsyn i samhället och mellan partierna. Med en uppslutning kring svenska värderingar, vikten av lag och ordning, och barnens rätt i samhället, kan vi bekämpa de här problemen och förhindra att de växer ännu mer i det svenska samhället och i vår egen kommun.

  Många kommuner har uppmärksammat problematiken och vidtagit åtgärder, bl.a vår grannkommun Helsingborg. Socialförvaltningen i Helsingborg konstaterade t.ex hösten 2016 att en storsatsning behövs, inte minst för att komma åt de stora mörkertalen och kunna ge alla utsatta stöd från samhället. En bra artikel om hur man ser på saken i Helsingborg finns här: https://www.hd.se/201611-30/staden-tar-krafttag-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck

  Läget föranleder frågor om hur situationen är i Åstorps kommun.

   

  1. Finns planer även i Åstorps kommun på en storsatsning mot hedersproblematiken, eller kan vi anse att vi gör tillräckligt?

  2. Har någon kartläggning gjorts av hur utbredd hedersproblematiken är i Åstorps kommun?

  3. Om Ja, vad kom den fram till?

  4. Är detta en problematik som adresserats inom Familjen Helsingborg, och om inte är det något du skulle se som en bra idé?

   

  För Sverigedemokraterna i Åstorps kommun 180430

   

  ——————————————-

  Peter Lindberg (SD)