Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp

Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 19 april, 2018
  0

                              

  Kallelse/Kungörelse

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 23

  april 2018 klockan 18:30.

  Handlingar till sammanträdet och årsredovisningen 2017 finns på

  Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp och på kommunens webbsida.

  Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Välkomna!

 • Inlämnad motion

  Av peter.lindberg den 18 april, 2018
  0

  Åstorp 2018-04-18

  Kommunfullmäktige

  Motion

  Inför ett användarvänligt sökregister för motioner, interpellationer och enkla frågor.

   

  Åstorps kommun saknar idag ett användarvänligt register över motioner, interpellationer och enkla frågor med eventuella svar. Åstorps kommun bör därför införa ett användarvänligt sökbart register över dessa. Förslagsvis börjar man med innevarande mandatperiod, för att senare gå bakåt i tiden.

   

  Sökning skall kunna ske med fria sökord. Vidare skall man enkelt kunna söka parti, fullmäktigeledamot osv.

   

  Sverigedemokraterna i Åstorp yrkar därför:

  Att införa ett användarvänligt sökregister över lagda motioner, interpellationer och enkla frågor.

   

   

  ——————————                                                                 ——————————

  Maria Gottschalk (SD)                                                                   Peter Lindberg (SD)

  Oppostionsråd                                                                                Ord. ledamot

   

 • Näringslivsträff

  Av peter.lindberg den 11 april, 2018
  0

  Under tisdagskvällen anordnades det en näringslivsträff på Tingvalla. Kvällens ämne var framtiden för gamla Findus i Bjuv och aktören som har förvärvat området är Foodhill AB. Ordföranden för Foodhill AB Bengt Persson informerade om bolaget och dess planer.
  VD Vivica Ahlmgren Magnehill AB, styrelseledamot i Foodhill AB, berättade om sitt företag Magnehill AB och dess deltagande i Foodhill. På plats för Sverigedemokraterna i Åstorp var Maria Gottschalk, Conny Prisell och Peter Lindberg.

 • Åstorps politiker svarar på folkets frågor

  Av peter.lindberg den 7 april, 2018
  0

  Maria Gottschalk (SD)

  Vi i Sverigedemokraterna utmärker oss, då vi som Åstorps enda parti, i första hand vill satsa på våra invånares trygghet!

  Brottsförebyggande arbete måste sättas in i mycket större utsträckning, belysning i parker, grönområden samt gång- och cykelvägar utvärderas samt att arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Tryggheten gör grunden i hur du mår, hur du lägger upp din dag, hur du vidare kan eller ens har möjlighet att prestera.

  Vidare handlar trygghet inte enbart om utemiljöer utan också om till exempel ökade inbrottstrender och fysisk som psykisk misshandel innanför stängda dörrar.

  Med detta sagt, trygghet är ett måste, en självklarhet, som i stora delar går in i frågor som berör barn och unga, en utav flera förutsättningar för en fungerande skola som kan tillgodose den individuella elevens behov.

  Följ länken nederst för att lyssna på P4 Kristianstads sammanställda intervju, och du som är vidare intresserad av projekt ”Plug In 2:0” finner här ytterligare information: www.pluginnovation.se

  Länk till: Åstorps politiker svarar på folkets frågor-P4 Radio Kristianstad

 • Utanförskapsområde

  Av peter.lindberg den 5 april, 2018
  0

  Som svar på vår fråga till Åstorps kommunchef, under kommunstyrelsens sammanträde ikväll, fick vi till svar att det står klart att Åstorp är en utav trettiotvå kommuner som inte bara kommer att kunna ansöka om, utan även bli beviljade medel för att komma till rätta med utanförskapsområden. För vetskap är Sverige indelat i 290 kommuner, varav Åstorp nu räknas till de mest utsatta!

  ”Utsatta områden kännetecknas av kriminalitet, hög arbetslöshet, många socialbidragstagare och många invånare med invandrarbakgrund.
  De områden som av polisen klassas som särskilt utsatta brottas även med parallella samhällsstrukturer och extremism. Där har polisen svårigheter att utföra sitt arbete.” (Svenska Dagbladet)

  Styrande regeringar har satt oss i den situation vi tvingas leva i och med idag. Hur ska ekonomiska bidrag kunna förvaltas på rätt sätt framöver för att ens kunna avhjälpa problemen på ytan, detta uttryckt med tanke på att grundproblematiken inte vågar vidröras?

  Det är dags för förändring, det har det varit länge…innan det är helt försent, om det inte redan är?

  Maria Gottschalk (SD)