Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 23 september, 2016
  0

  kommunvapen Kallelse/Kungörelse

   

   

   

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen

  måndagen den 26 september 2016 klockan 18:30

   

  B.l.a behandlas Sverigedemokraternas motion- Arvode till

  pensionärsorganisationernas representanter i pensionärsrådet.

   

  Handlingar till sammanträdet finns på Medborgarkontoret,

  Storgatan 7, Åstorp.

   

  Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

   

  Välkomna!

 • Sentio September 2016

  Av peter.lindberg den 19 september, 2016
  0

  14322416_1288875841124247_7306524087047607081_n

 • Kort summering från Kommunstyrelsen

  Av peter.lindberg den 13 september, 2016
  0
  Foto: Peter Lindberg

  Foto: Peter Lindberg

   

  Den 7 september var det dags för kommunstyrelsemöte igen, det andra i ordningen efter sommaren.

  En hel del ärenden var på listan och en hel del ställningstagande gjordes från vår sida.

  I ärendet om Delårsbokslut för kommunstyrelseförvaltningen så förutom att påtala de brister som finns i ”måluppfyllelsen” så gick vi på Moderaternas linje där de fördyrande projekten påverkan på budget skall redovisas på kommunstyrelseförvaltningen när hela Delårsbokslutet görs.

  Senare under kvällen så behandlades en motion från vår sida om att ge pensionärsorganisationernas företrädare i det kommunala pensionärsrådet arvode i likhet med de politikerna som sitter i pensionärsrådet. Vi anser att företrädarna för de olika pensionärsorganisationerna gör ett hästjobb i rådet och bör få arvode för sitt arbete. Det är också en jämlikhetsfråga eftersom att de politikerna som sitter i rådet får arvode när de gör exakt samma uppgifter. Det här förslaget valde dock majoriteten (S,C och KD) att rösta ned och la ett eget förslag att enbart en del av företrädarna för pensionärsrådet skulle få arvode.

  Efter det så var det ett ärende om styrdokument för krisberedskap, vilket var ett efterlängtat ärende då kommunens krisberedskap under de senaste åren varit undermålig där bland annat utbildningar och övningar för krisledningsnämnden har uteblivit.

  Vi från Sverigedemokraternas sida ansåg att i det stora hela så var styrdokumenten bra, men vi valde att lägga två yrkande där det ena var att åtgärdsplanen skulle göras och redovisas för kommunstyrelsen och det andra att en uppföljning av styrdokumenten ska ske när tidsperioden för de har gått ut 2018. Dessa två yrkanden bifölls av majoriteten, vilket vi från vår sida anser är oerhört positivt för kommuninvånarna eftersom det visar på att politiken börjar mer och mer ta ansvar för dessa viktiga frågor.
  Eddie Ek
  Oppositionsråd
  Åstorps kommun

   

   

   

   

 • Medlemsmöte

  Av peter.lindberg den 12 september, 2016
  0

  IMG_20160911_130858

   

  Under söndagen höll Sverigedemokraterna i Åstorp medlemsmöte på Kulturhuset Björnen. Mötet var välbesökt och det som glädjer mest var att mötet besöktes av flera nya förmågor som gärna ville engagera sig politiskt.

   

  På bilden informerar vår riksdagsman Tony Wiklander om livet i riksdagen och i sitt trafikutskott. Frågorna var många och tror att svaren stillade dom flestas nyfikenhet.

   

  Efter Tonys information var det Eddie Eks tur att ta över. Resten av mötet behandlade vad det innebär att ställa upp som förtroendevald. Känns som vi fick ett bra gensvar av alla nya och när mötet avslutats hade dom flesta lämnat sin intresseanmälan.

  astorp

 • Politk som fallerar och ett Sverige i fritt fall…

  Av peter.lindberg den 8 september, 2016
  0

  Skrapar vi lite på ytan finns det all anledning att bli djupt oroad…

  Dan Eliasson har, exemplevis inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot brott (övergrepp, våldsbrott, bilbränder, hot och våld mot blåljuspersonal) som vid det här laget för de allra flesta är möjliga att förutse och därmed möjliga att förhindra. Ansvaret för detta, och för att brotten upprepas vilar ytterst på rikspolischefen Dan Eliasson.

  Eliasson har även på andra sätt visat bristande förståelse för sitt uppdrag gentemot tryggheten i vårt samhälle. Om det behövs inte ordas mer. Vi kan bara konstatera att vi har en Rikspolischef som upprepat visat att han inte förstår digniteten i de problem vårt samhälle har att hantera.

  Löfven utsåg dessutom en regering med svaga, oerfarna ministrar som visade sig ha tveksamma kopplingar till islamister. Alla minns vi Mehmet Kaplan. Här borde Stefan Löfven gjort sig medveten om att Kaplan hade sin ideologiska bakgrund i samma islamistiska rörelse som de senaste tjugo åren arbetat på att skaffa sig inflytande i olika politiska sammanhang.

  Som identitetspolitiker för islam gav hans uppdrag som bostadsminister honom ett inflytande som han, och rörelsen han ingår i, inte haft tidigare. Sannolikt hade han ett stöd för sina särintressen hos Miljöpartiet i stort. Partiet har ju en hög profil i mångfaldsfrågor. Frågan är hur djupt in i politiken de här ideologiska särintressena går.

  Regeringen har därtill, fram tills problemen stått vid dörren, presterat mycket litet i konkret politik. Det hänger inte enbart på Löfvens bristande politiska förmåga. Löfvens påstådda skicklighet i att förhandla – ett ihärdigt rykte från tiden i facket – har vi inte sett mycket av. Det vi däremot sett är bland annat hans sifferexercis i riksdagens EU-nämnd. Där skulle han redovisa Sveriges utgångspunkt i klimatpåverkade utsläpp. Procentsatserna virvlade som sotflagor i luften: 50, 40, 30, 40, 27, 30….Skämskudden åkte snabbt fram….

  I en intervju för SVT förde han ett resonemang som ingen förstod, förmodligen inte heller han själv: ”I på medelhavet har nyss dött flera hundra, tusen människor som dött och vi har många döda som försöker fly…” Vilka döda var det nu som försökte fly?

  Traditionellt sett har också en statsminister en förmåga att vara en samlande kraft när landet står i och inför allvarliga kriser. Det förmågan har inte Löfven. Däremot har han med all önskvärd tydlighet visat att han inte kunnat, ej heller kommer kunna lösa dessa problem.

  Oron fortsätter att gnaga i mig…

   

  Madeleine E Nilsson